Specifik og målrettet Neuromotorisk træning kan hjælpe ethvert barn med vanskeligheder
Forud for det individuelle Neuromotoriske træningsprogram gennemgår alle børn en grundig undersøgelse
En hjerne i balance giver alle børn de bedste forudsætninger

Behandlingsforløb hos NeuroBalance

 Hos NeuroBalance Danmark vil du opleve et struktureret forløb, hvor vi positivt og professionelt
  • Lytter til jeres erfaringer og observationer
  • Undersøger, om der er manglende milepæle i barnets udviklingsproces
  • Undersøger, om der er aktive primitive reflekser hos klienten
  • Undersøger, om der er neurologisk underskud på højre eller venstre hjernehalvdel
  • Udleverer en personlig tilpasset neuromotorisk træningsplan
  • Følger og understøtter jeres proces og resultater
  • Løbende evaluerer og justerer træningen ud fra fremdrift.

 

Et helt afgørende princip i ethvert NeuroBalance hjernetræningsforløb er den systematiske registrering af målsætninger

og udarbejdelse af behandlingsplan. Øvelser nedfældes i en ‘træningsdagbog’, så den egentlige indsats kan evalueres
i forhold til de ønskede mål, og effekten af den samlede indsats kan vurderes ud fra behandlingsplanen. 

Illustrationen herunder viser forløbet

Varigheden af et behandlingsforløb er individuelt og afhænger af udbyttet af træningen samt barnets udgangspunkt.
Efter modtagelse af det personlige træningsprogram anbefaler vi, at der går maksimalt 4-6 uger før en opfølgende konsultation.
Dette alene for at sigte efter, at øvelserne er så præcise og specifikke som muligt til netop jeres ønsker og mål for jeres barn.

I træningsprogrammet er beskrevet, hvor ofte øvelserne skal udføres, og hvilke andre stimuli af hjernen, der skal foregå i løbet af dagene. Øvelserne og de andre hjernestimuli har alle til formål at hjælpe jeres barn i mål. Derfor er det vigtigt at holde planen, så hjernen påvirkes og udvikling finder sted.

De impulser, som målrettet stimulerer hjernecellerne, har afgørende effekt på cellernes vækst og den samlede hastighed i hjernens behandling af input og output. På grund af sin konstante tilstedeværelse spiller tyngdekraften i modsætning til andre stimuli den vigtigste rolle i hjernens udvikling. Det kan lyde besynderligt, men er enkelt nok: Gentagen muskelaktivitet er det vigtigste element i hjernens udvikling, idet alle bevægelser, vi foretager, foretages under den forudsætning, at alt – også os selv – vejer noget og kræver muskelaktivitet for at bevæges. Øvelserne handler om korrekt og optimal aktivering af musklerne i samspil med sansesystemet og kroppens kernestyrke.

For at opnå det bedste resultat skal det antal gentagelser i den beskrevne tidsramme fastholdes. Mange af de børn, vi behandler, oplever en stor glæde ved opstart af øvelserne og vil derfor nogle gange overdrive lidt. Det er bestemt en positiv udvikling, men anbefalingerne bør alligevel følges – ikke overgøres i iver efter hurtige resultater. Dette er med hensyntagen til jeres barn, da vi i træningsøjemed målretter træningen til de områder, der har en svaghed. En overtræning kan derfor blive resultatet – og da det er en anden måde at træne på, end man ellers typisk er vant til, er der grund til at følge programmet, når de ellers utrænede ting nu trænes.

I det daglige tager selve øvelserne imellem 10-15 minutter, og de andre hjernestimuli kan ofte klares, imens I hygger jer, forbereder aftensmad, går tur med hunden eller andet, så øvelserne “leges ind i hverdagen”.

Jo mere hjernecellen stimuleres, desto mere vil den øges i størrelse og kommunikationshastighed. Den vil styrke forbindelserne til andre hjerneceller og danne nye synapser, der kan kommunikere. Hjernen bliver dermed mere synkroniseret og kan anvende større områder af sig selv, samtidigt. Det betyder, at behandlingen af input bliver bedre, og dermed kan vi se en ændret adfærd og ro hos barnet.

Synaptiske forbindelser er nøglen til læring. De er også nøglen til den fysiske vækst, så et barn kan ramme sine motoriske milepæle i det rette udviklingstrin. Læs mere om dette her.

Uden stimulation vil hjernen ikke vokse, og hjerneceller vil degenerere og dø. Et barn i alderen ti år, der mangler stimulering i form af bevægelse og sensorisk stimuli af de seks sanser, vil gennemsnitligt miste halvdelen af de trillioner af synapser, der eksisterede ved fødslen.

Undersøgelser har vist, at et barns hjerne kan udvikle dysfunktionelle lidelser ved manglende stimulering. Forskere ved Baylor College of Medicine fandt ud af, at børn, der ikke leger så meget eller sjældent rører sig fysisk, udvikler hjerner, der er 20-30 % mindre end normalt.

 

STØTTE
HELE
VEJEN

 

Der er plads til alle – og vi støtter jer hele vejen

At være forældre til børn, der kæmper i hverdagen, kan godt være overvældende.

Måske er der brugt mange ressourcer på at lære om barnets vanskeligheder, søgt rådgivning, skabt ændringer i jeres hverdag i stor og lille skala.

Måske har I prøvet medicin og forskellige behandlingsformer, og alligevel synes I, at jeres barn får det sværere og sværere.

 

I nogle perioder er barnets problemer og opførsel måske så problematisk, at I begynder at tænke på, om I kan klare opgaven – eller om døgninstitution, aflastning, ny skole eller andet skal overvejes nærmere.

 

Mange familier presses af den massive udfordring, det er at have et barn, der ikke trives.

    –   Vi giver jer et indblik i jeres barns udfordringer, set fra hjernen og nervesystemet

    –   Vi laver en grundig undersøgelse og sørger for, at I kan starte op med det samme

    –   Vi samarbejder med barnets skole og andre behandlere eller omsorgspersoner omkring barnet.

 

Hvordan kan man så alligevel mønstre en ekstra indsats?

Givet – det er ikke altid nemt at forestille sig – men vi har nok også alle oplevet, at det kan gøre en uforholdsmæssigt stor forskel at spørge den helt rigtige til råds. En, der har erfaringen, som har mentalt og følelsesmæssigt hold på situationen, og som har erfaring og en effektiv strategi til at komme igennem. At få sat perspektiv på tingene og få skabt mening. 

 
Tænk over det: Hvis du vidste præcis, hvad du skulle gøre, og hvor længe du skulle gøre det, for at dit barn kunne opleve et barneliv i trivsel, ville følelsen af magtesløshed pludselig ikke længere være helt så overvældende, og det ville være lettere at skabe de vigtige, blivende forandringer.
 
Det er derfor, vi altid søger at tænke personkredsen, personlige ressourcer og helheden med ind: Alt er i spil – og kan med rette mentale greb om tingene blive håndtérbart. Dét er første skridt i den rigtige retning. Vi har en coachende, direkte og personlig tilgangsvinkel til dig og din situation, så vi skaber de bedste forudsætninger – hele vejen.

Det er kun en indsats i en begrænset periode - men en investering for livet.